Onze certificaten en keurmerken

  Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
De NBvT is een branchevereniging die de kwalitatieve top van Nederlandse timmerfabrieken vertegenwoordigt. Door te kiezen voor een timmerfabriek die is aangesloten bij de NBvT kiest u vanzelf voor kwaliteit.
 
   Bekijk de pdf Model verwerkingsvoorschriften kozijnen NBvT
 
 
  KOMO
KOMO is een collectief keurmerk. KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. Producten met een KOMO-keurmerk voldoen automatisch aan de relevante wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit.
 
 
  Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)
SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en die sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast te vergroten. Door SKH wordt in het kader van ons KOMO-attest regelmatig een kwaliteitscontrole uitgeoefend.
 
   Bekijk de pdf KOMO attest - Houten gevelelementen concepten I en II
   Bekijk de pdf KOMO attest - Uitwendige scheidingsconstructies samengesteld met
        houten gevelelementen
   Bekijk de pdf KOMO attest - Houten buitendeuren concepten I en II
 
  Forest Stewardship Council (FSC)
Hout met een FSC® logo is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere bescherming van de natuur, legaliteit en over de rechten en het welzijn van de lokale bevolking. Zo mag in een tropisch oerwoud per hectare slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden.
 
   Bekijk de pdf FSC-certificaat
 
 
  Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)
Het internationale PEFC™ keurmerk garandeert dat houtproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.
 
   Bekijk de pdf PEFC-certificaat
 
 
  Stichting Garantie Timmerwerk (SGT)
De SGT-garantie is kort samengevat een kwaliteitsborging die zekerheid geeft voor de opdrachtgever/eindgebruiker. Een product met SGT-garantie is samengesteld uit de beste materialen en grondstoffen.
 
 
  Florijn garantie
Voor onze producten geldt de Florijn garantie zoals in de garantiecertificaten is vermeld. Wij staan voor onze producten!
 
   Bekijk de pdf Garantiecertificaat binnenkozijnen
   Bekijk de pdf Garantiecertificaat buitenkozijnen
 
 
  Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)
SKG heeft als missie het deskundig en onafhankelijk certificeren, keuren en testen van industriële producten voor de gebouwschil en diensten voor de industrie. Dit door intensief, productief en duurzaam samen te werken met haar klanten. Onze kunststof kozijnen voldoen aan het SKG-attest.
 
   Bekijk de pdf KOMO attest - Inbraakwerendheid van Florijn Kunststof BV
 
 
  RvA
Een SKG-attest heeft alleen waarde als SKG zelf ook competent is. Alleen dan is een attest betrouwbaar. Daarom wordt SKG getoetst door de Raad van Accreditatie.
 
 
  SKG
Gevelelementen conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van het inbraakwerendheidsmerkteken overeenkomstig NEN 5096 en ENV 1627.
 
 
  Kenniscentrum SH&M
SH&M is het kenniscentrum beroepsonderwijs voor de houthandel, parket-branche en de timmer- en meubelindustrie. SH&M zorgt voor voldoende goed opgeleide vakmensen. Wij zijn door SH&M beoordeeld als erkend leerbedrijf.
 
 
  Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Deze certificeringsregeling is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen en wooncomplexen en in buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het keurmerk.